Ngày 08/04/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 390/QĐ-BXD thành lập Công ty DIC Du lịch, công ty con 100% vốn nhà nước – do Công ty mẹ Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng đầu tư vốn, trong mô hình thí điểm “ công ty mẹ – công ty con” trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: Khách sạn Vũng Tàu (nguyên là nhà nghỉ ngành Xây dựng tại Tp. Vũng Tàu), khách sạn Thủy Tiên (nguyên là Trung tâm phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam ) và Xí nghiệp DIC Du lịch Biển;
– 27/07/2007 Công ty DIC Du lịch được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 977/QĐ-BXD ngày 05/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Những cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của DIC T&T:
– Tiền thân Công ty cổ phần Thương mại và du lịch DIC là nhà nghỉ Bộ Xây dựng được thành lập từ năm 1990 với nhiệm vụ ban đầu kinh doanh dịch vụ du lịch và làm công tác điều dưỡng theo kế hoạch của Bộ Xây dựng giao.
– Từ 1990 – 2001: 2 lần đổi tên thành khách sạn Thùy Vân và Khách sạn Vũng Tàu Cap Saint Jacquest. Đánh dấu sự trưởng thành của Công ty.
– Ngày 08/4/2003 Công ty DIC du lịch được thành lập trên cơ sở 100% vốn sắp xếp lại từ 3 Công ty trực thuộc DIC: Khách sạn Vũng Tàu, khách sạn Thủy Tiên, Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.
– Năm 2004 – 2005, Công ty DIC du lịch đầu tư mới và đưa vào hoạt động khách sạn DIC Star với 88 phòng tiêu chuẩn trong khuôn viên của KS Vũng Tàu Cap Saint Jaques.
– Ngày 27/7/2007, CPH và đổi tên thành Cty CP Du lịch và Thương mại DIC.
– Ngày 28/9/2011 hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu, nâng vốn điều lệ Cty từ 75 tỷ đồng lên 112.943.230.000 đồng theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
Dic Star Hotel
Khách Sạn 4 Sao Tại Vũng Tàu

  • Address 169B Vung Tau, 064 Vũng Tàu, Việt Nam

Post New Review

Đt-360s Đăng ký thành viên, quảng bá hoàn toàn miễn phí
Bạn cần quảng bá địa điểm, sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp của mình?
Hãy trở thành thành viên & đăng ký địa điểm của bạn, chúng tôi sẽ xét duyệt hoàn toàn miễn phí