Menu

Cafe Sữa Đá

20.00đ

Cafe Sữa Đá Đặc Biệt

30.00đ

Bạc Sỉu

20.00đ

CaCao Sữa Đá

25.00đ

Cafe Sữa Tươi

20.00đ

Ca Phê Đen Đá

18.00đ

Cà Phê Đen Đá Đặc Biệt

25.00đ

CaCao Sữa Nóng

25.00đ

Sữa Tưởi Cafe

25.00đ
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
9:00 am - 10:00 pm 9:00 am - 10:00 pm 9:00 am - 10:00 pm 9:00 am - 10:00 pm 9:00 am - 10:00 pm 9:00 am - 10:00 pm 9:00 am - 10:00 pm
  • Address 70 Trần Hưng Đạo, TP:Vũng Tàu

Post New Review

Đt-360s Đăng ký thành viên, quảng bá hoàn toàn miễn phí
Bạn cần quảng bá địa điểm, sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp của mình?
Hãy trở thành thành viên & đăng ký địa điểm của bạn, chúng tôi sẽ xét duyệt hoàn toàn miễn phí