Tổng Quan Công Ty

Công ty TNHH Khánh Gia (KGC) được thành lập năm 2004 tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật bao gồm hỗ trợ mua sắm, chế tạo, lắp đặt cho khách hàng trong lĩnh vực dầu khí, hàng hải, đóng tàu, nhà máy lọc dầu và nhà máy điện / công nghiệp.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
7:00 am - 10:00 pm 7:00 am - 10:00 pm 7:00 am - 10:00 pm 7:00 am - 10:00 pm 7:00 am - 10:00 pm 7:00 am - 10:00 pm 7:00 am - 10:00 pm
  • Address 15 Võ Trường Toản, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Post New Review

Đt-360s Đăng ký thành viên, quảng bá hoàn toàn miễn phí
Bạn cần quảng bá địa điểm, sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp của mình?
Hãy trở thành thành viên & đăng ký địa điểm của bạn, chúng tôi sẽ xét duyệt hoàn toàn miễn phí